Ignacy Milczyński

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 15.07.1893}, Kargowa

{zm .12.12.1973}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: Franciszek Milczyński

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: bd.