Antoni Wechterowicz

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 01.05.1904}, Kargowa

{zm .03.11.1974}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: Franciszek Wechterowicz

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: bd.