Lista Powstańców

Osoby biorące udział w Powstaniu Wielkopolskim podzielone zostały wg gmin w których przystąpiły do Oddziałów Powstańczych. Przy każdym z Powstańców umieszczone zostało maksimum informacji które udało nam się odnaleźć. Niestety często informacje te ograniczają się do imienia i nazwiska oraz daty lub miejsca urodzenia Powstańca. Jeżeli posiadacie Państwo informacje które pomogłyby w uzupełnieniu naszej bazy (zdjęcia, dokumenty) bardzo prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia.