Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła
ul. Rynek 16
66-120 Kargowa
tel. 68 352 52 30
www.regionkozla.pl