Miejsca pamięci na ternie Gminy Miedzichowo

- Zespół Szkół w Miedzichowie, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp.
- Obelisk Powstańców Wlkp. przy Zespole Szkół w Miedzichowie
- Tablica pamiątkowa na cmentarzu parafialnym w Bolewicach gm. Miedzichowo