Miejsca pamięci na ternie Gminy Lwówek

- Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Lwówku
- Grób Powstańców Wlkp. na cmentarzu parafialnym w Lwówku
- ulica im. Powstańców Wlkp. w Lwówku
- Krzyż Powstańców Wlkp. u zbiegu ulic Pniewskiej i Opalenickiej w Lwówku
- Tablica pamiątkowa na budynku GS Lwówek przy ul. Powst. Wlkp. w Lwówku
- Tablica XVI Pułku Ułanów Wielkopolskich -  Kościół Parafialny w Lwówku
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Posadowie gm. Lwówek
- Pomnik poległych w latach 1914 - 1920  przy Kościele Parafialnym w Brodach gm. Lwówek