Miejsca pamięci na ternie Gminy Kuślin

- ulica im. Powstańców Wlkp. w Kuslinie
- ulica im. Powstańców Wlkp. w Michorzewie gm.Kuślin
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Taczaka w Wąsowie gm. Kuślin
- Obelisk przy Kościele Parafialnym w Wąsowie gm. Kuslin
- ulica im. Jana Różka w Wąsowie gm. Kuślin