Miejsca pamięci na ternie Gminy Duszniki

- Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Dusznikach
- Zbiorowa mogiła postańcza na cmentarzu w Wilczynie gm. Duszniki
- Nagrobek Powstańca Wlkp. na cmentarzu parafialnym w Dusznikach
- Obelisk w hołdzie Powstańcom Wlkp.  przed budynkiem gimnazjum w Dusznikach
- ulica im. Powstańców Wlkp. w Dusznikach
- Pomnik poświęcony bohaterom I i II Wojny Światowej i Powstania Wielkopolskiego przy ul. Jana Pawła II w Dusznikach