Miejsca pamięci na ternie Gminy Pniewy

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Pniewach
- Pomnik Powstańców Wlkp. - przed budynkiem szkoły w Pniewach
- Grób Powstańców Wlkp. - na cmentarzu parafialnym w Pniewach
- Tablica pamiątkowa umieszczona w budynku SP w Pniewach
- Izba Pamięci w Sszkole Podstawowej w Pniewach
- Obelisk przy ul. Strzeleckiej w Pniewach
- ulica im. Powstańców Wlkp. w Pniewach
- Tablice pamiątkowe na budynkach - Rynek i na ul. Powstańców Wlkp. w Pniewach