Jan Jachmann

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 1884}, Pniewy

{zm .1946}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: bd.