GMINA PNIEWY

Żródło: "Być i pamiętać…" Szkoła Podstawowa w Pniewch w 90 rocznicę wybuchu Powstania Wlkp. 1918-1919.


Gruszyński Antoni

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Flieger Antoni

{ur. 06.01.1873}, Pniewy

†{ zm. 27.01.1943}, Łukowo

 
{więcej}
 

Firlej Antoni

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Bździel Antoni

{ur. 11.06.1897}, Kunowo

†{ zm. 27.07.1986}, bd.

 
{więcej}
 

Ozorkiewicz Anna

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Ławniczak Andrzej

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Sobociński Andrzej

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Najderek Andrzej

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Lormaszak Andrzej

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Lisiak Andrzej

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Degórski Andrzej

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Białas Andrzej

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Białkowski Alojzy

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Adamczewski Alojzy

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Sobociński Aleksander

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Bogajewicz Albin

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Stefaniak Adam

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}