GMINA PNIEWY

Żródło: "Być i pamiętać…" Szkoła Podstawowa w Pniewch w 90 rocznicę wybuchu Powstania Wlkp. 1918-1919.


Gomuła Jan

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Ćwikałowski Jan

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Batura Jan

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Skorwider Jakub

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Michalak Jakub

{ur. 30.04.1899}, Chorzewo

†{ zm. bd.03.1983}, bd.

 
{więcej}
 

Malinowski Jakub

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Fiksa Jakub

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Kańduła Ignacy

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Przewoźny Henryk

{ur. 21.01.1893.}, Pniewy

†{ zm. 22.03.1958}, Pniewy

 
{więcej}
 

Koch Henryk

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Bogusławska Helena

{ur. 16.04.1876}, Pniewy

†{ zm. 29.01.1972}, bd.

 
{więcej}
 

Wachowiak Franciszek

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Spychała Franciszek

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Przewoźny Franciszek

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Nowaczyk Franciszek

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Norszczak Franciszek

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Maćkowiak Franciszek

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Kwaśny Franciszek

{ur. 25.07.1880}, Chorzewo

†{ zm. 03.11.1973}, bd.

 
{więcej}
 

Kuster Franciszek

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Kufel Franciszek

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}