Wojciech Karczmarek

Funkcja pełniona w trakcie powstania: Szeregowiec

{ur. bd.}, Rudniki

{zm .23.02.1919}, Poznań

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: Poznań