Władysław Szczechowiak

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 28.12.1887}, bd.

{zm .bd.}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: bd.