Władysław Świderski

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 13.9.1894 lub 14.9.1894 wg APP ZWP 844/43}, bd.

{zm .bd.}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: bd.