Władysław Gawałek

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 8.6.1900}, bd.

{zm .bd.}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: bd.