Szczepan Dolata

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 15.12.1880}, bd.

{zm .bd.}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: bd.