GMINA LWÓWEK

Autor listy: Szymon Konieczny

 

Mańczak bd.

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

May Maksymilian

{ur. 7.2.1901}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Jurasz Maksymilian

{ur. 6.7.1903}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Bukiewicz Maksymilian

{ur. 12.3.1885 lub 12.8.1885}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Wawrzyniak Ludwik

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Starkowski Ludwik

{ur. 11.7.1899}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Rogacz Ludwik

{ur. 15.8.1893}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Meinhold Ludwik

{ur. 13.8.1894}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Fabjan Ludwik

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Cepa Ludwik

{ur. 4.8.1880}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Ozorkiewicz Leon

{ur. 9.4.1901}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Jurasz Leon

{ur. 23.4.1869}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Formaniak Leon

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Dreger Leon

{ur. 1902}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Ciepliński Leon

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Bukiewicz Leon

{ur. 2.2.1887}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Kulak bd.

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Jenek Krzyżan

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Starzak Konstanty

{ur. 4.7.1871}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Piątek Konstanty

{ur. 10.1.1893}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}