GMINA LWÓWEK

Autor listy: Szymon Konieczny

 

Kulik Łukasz

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Casselius Zygfryd

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Ziomek bd.

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Woliński Władysław

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Torchała Władysław

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Szczechowiak Władysław

{ur. 28.12.1887}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Świderski Władysław

{ur. 13.9.1894 lub 14.9.1894 wg APP ZWP 844/43}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Spychała Władysław

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Śpiączka Władysław

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Rogacz Władysław

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Pluskota Władysław

{ur. 1896}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Kulak Władysław

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Kliks Władysław

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Kempa Władysław

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Kalota Władysław

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Gularek Władysław

{ur. 2.9.1895}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Gularek Władysław

{ur. 1884}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Gawałek Władysław

{ur. 8.6.1900}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Galas Władysław

{ur. 24.10.1900}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Ciszak Władysław

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}