Wojciech Wieczorek

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 08.06.1892}, Mieściska

{zm .14.04.1968}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: Duszniki