Wojciech Lemański

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 03.04.1900}, Szewce

{zm .20.07.1962}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: Duszniki