Wojciech Jaroszyk

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 22.02.1895}, bd.

{zm .bd.}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: bd.