Wojciech Huchwajda

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 2.03.1888}, Rudniki

{zm .27.12.1977}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: Duszniki