Wojciech Chermuła

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 15.04.1884}, Podrzewie

{zm .1962}, Duszniki

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: Duszniki