Walenty Lemański

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 1898}, Sędziny

{zm .bd.}, Kcyna

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: Kcyna