Walenty Intek

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 1889}, Duszniki

{zm .bd.}, Duszniki

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: Duszniki