Walenty Hojan

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 1897}, Duszniki

{zm .1976}, Wielichowo

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: bd.