Walenty Hoffa

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 23.01.1893}, bd.

{zm .22.10.1977}, Duszniki

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: Duszniki