Walenty Garczarek

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 22.01.1890}, Duszniki

{zm .14.08.1929}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: Duszniki