Teofil Turkot

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 08.12.1896}, Duszniki

{zm .28.03.1963}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: Duszniki