Szczepan Stefan Skrzypczak

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. 27.11.1879}, Bobulczyn

{zm .11.10.1967}, Duszniki

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: bd.