GIMNA DUSZNIKI

Żródło: Powstanie Wlkp. 1918/1919 Złota księga pamięci mieszkańców Ziemi Dusznickiej

 

Janiszewski Edmund

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Sobański Czesław

{ur. 08.07.1890}, Duszniki

†{ zm. 29.06.1960}, bd.

 
{więcej}
 

Hubert Czesław

{ur. 19.07.1878}, Koralewo

†{ zm. 14.05.1933}, Duszniki

 
{więcej}
 

Szmyt Bronisław

{ur. bd.}, Podrzewie

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Siwiński Bronisław

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Konieczny Bronisław

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Kałek Bronisław

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Łodyga Antoni

{ur. 1899}, Podrzewie

†{ zm. 1968}, bd.

 
{więcej}
 

Zawiasa Antoni

{ur. 18.12.1898}, Duszniki

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Zawiasa Antoni

{ur. 18.12.1898}, Duszniki

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Wylegała Antoni

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Wylegała Antoni

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Tylkowski Antoni

{ur. 10.05.1899}, Niewierz

†{ zm. bd.}, Niewierz

 
{więcej}
 

Tylkowski Antoni

{ur. 10.05.1899}, Niewierz

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Talarowski Antoni

{ur. 14.12.1887}, Duszniki

†{ zm. 06.12.1971}, bd.

 
{więcej}
 

Talarowski Antoni

{ur. 14.12.1887}, Duszniki

†{ zm. 06.12.1971}, bd.

 
{więcej}
 

Szymański Antoni

{ur. 1889}, Przystanki

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}
 

Szymański Antoni

{ur. 25.05.1902}, bd.

†{ zm. 15.04.1933}, bd.

 
{więcej}
 

Szwed Antoni

{ur. 29.04.1900}, Pęckowie

†{ zm. 17.01.1990}, bd.

 
{więcej}
 

Sobieraj Antoni

{ur. bd.}, bd.

†{ zm. bd.}, bd.

 
{więcej}